Tilslutning til Medienettet

Hvordan bliver jeg tilsluttet Medienettet?

Du skal blot printe vores tilmeldingsformular og indsende den til formanden for Medieforeningen.

Hvis din bolig ikke allerede er tilsluttet fibernettet, skal denne installation ske, får du kan få internet, tv og telefon. Det koster kr. 12.500 i tilslutningsafgift at få lavet denne installation. Hvis der allerede er én tilslutning i dit hus, koster det kun kr. 8.500. Når du underskriver tilmeldingsformularen, binder du dig til at betale tilslutningsafgiften.

Installationen omfatter gravning af rende til fiberrør fra fortovet ind til gavlen af det hus, som du bor i. Hvis der allerede er Medienet i en anden bolig i dit hus, er dette trin ikke nødvendigt. Dette gravearbejde skal du selv udføre - se herunder hvordan.

Nedgravning af rør i forhaven

Du skal selv føre det orange plastrør fra fortovet ind til gavlen. Placering af rørslyngeDet skal selvfølgelig være gjort inden entreprenøren kommer for at installere lysfibrene. Din ende af rørene ligger sammenrullet i grusborten ved fortovet indenfor fliserne. Klik pø figuren for at se den præcise placering.

Klik for billede af graveprofil

Fra fortovet graves en rende på 40-50 centimeters dybde hen til det punkt ved gavlen, hvor installationen ønskes udført. Røret lægges i lidt sand eller grus i bunden af renden, som derefter dækkes til med jord igen. Det er vigtigt, at røret ikke er i berøring med skarpe genstande, som store sten eller murbrokker. Klik på figuren tilhøjre for at se et billede af graveprofilen.

Du vælger selv, hvor på gavlen du vil føre røret hen. Når du har dækket renden til igen, lader du blot det overskydende rør stikke ud af jorden ved gavlen.

Hvis røret er for kort, lader du renden stå åbent i den ende, hvor entreprenøren skal forlænge røret.

Henrik Engqvist har skrevet en illustreret gravevejledning, som du kan se her.

Vores installation

Inde i din bolig opsættes en boks. Det orange rør, som ligger i en slynge i skellet mod fortovet, bliver ført hen til gavlen - og så bliver der pustet 2 lysfibre ind i røret pr. husstand. Disse fibre føres gennem muren og sluttes til boksen. Ved stik i boksen tilslutter du dit tv-antennekabel, internetkabel og telefonledninger.

Fibrene blæses hele vejen fra vores fælles knudepunkt sådan at hver husstand får sine egne fibre. Vores knudepunkt - eller centralen, om man vil - ligger i et skab på festpladsen.

25.02.2020