Nyhed

Generalforsamling d. 7 maj kl. 19:30


2013.04.15
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling den 7 maj...
Kategori: Foreningen
Skrevet af: ocp
Hermed indkaldes til generalforsamling i VOBs Medieforening.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 7 maj 2013 klokken 19:30 på formandens adresse JHA 2B, 1 sal.

Bestyrelsens beretning og foreningens regnskab for 2011 bekendtgøres i senere mail.

I overensstemmelse med foreningens vedtægter (findes på hjemmesiden) vil dagsorden for generalforsamlingen være som herunder:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning om foreningens virksomhed i det sidst forløbne regnskabsår til Godkendelse

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer

6. Indkomne forslag

7. Behandling af budget til godkendelse

8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Ole Carsten Pedersen, formand
Valby og Omegns Byggeforenings Medienet
J. P. E. Hartmanns Alle 2-B
2500 Valby

 


Tidligere side: Kontakt og support